Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek

Productbeschrijving

Het werkplekonderzoek omvat een eenmalige interventie op de werkplek van de medewerker.
Deze bestaat uit een inventarisatie van de fysieke klachten, de werkbelasting in relatie tot de belastbaarheid van de medewerker en de werkplekergonomie.

Doel

  • Beoordelen en adviseren over de relatie tussen het individueel fysieke gezondheidsprobleem en de werk(plek)omstandigheden
  • Adviseren of de huidige werkplek voldoet aan de normen en eisen. Daarnaast informeren of de huidige werkplek de fysieke klachten provoceert dan wel in stand houdt
  • Het bevorderen van het bewustzijn voor gezondheidsrisico’s in het werk (houding, beweging en gedrag) in relatie tot het individueel fysieke gezondheidsprobleem

Inhoud

  • Het uitvoeren van een inventarisatie van de functie, taken en handelingen en de fysieke klachten (1:1 gesprek)
  • ​Beoordelen van de zithouding van de medewerker in relatie tot de klacht
  • ​Het geven van een eenmalige instructie op de werkplek gericht op gezonde zithouding / omgaan met aanwezige klachten
  • ​Het toetsen van de werkplek aan arbo-richtlijnen
  • Overleg met de bedrijfsarts en P&O over de inzetbaarheid van de medewerker