Preventief medisch onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek PMO

Doel

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) kent drie kerndoelen:

 1. preventie van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen bij individuele en groepen medewerkers
 2. bewaken en bevorderen van de gezondheid van individuele en groepen medewerkers in relatie tot het werk
 3. bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid van individuele medewerkers
  (inzicht verschaffen in eigen leefstijl, gezondheid en fitheid in relatie tot werk)

Door middel van het inzetten van het PMO zijn een aantal resultaten te behalen:

 • Inzicht in gezondheidssituatie medewerkers
 • ​Verbeteren van inzetbaarheid (nu en in de toekomst)
 • ​Voorkomen/beperken van verzuim
 • ​Voorkomen/beperken van beroepsziekte(claim)s
 • ​Kostenbesparing
 • Voldoen aan wettelijke verplichting