Gezondheidinbedrijf SCAN

Gezondheid in bedrijf SCAN

1. Hoe inzetbaar zijn uw mensen; hoe staat het met de gezondheid, fitheid en leefstijl van medewerkers in relatie met het werk?

2. Hoe gezond is de werkplek; welke belasting vraagt u van uw mensen? Is de ergonomie van de werkplek optimaal?

3. Hoe is de opbouw van uw personeelsbestand; is de huidige inzetbaarheid per afdeling en functie in balans?

4. Hoe tevreden bent u over het arbeidsverzuim? Hoeveel medewerkers verzuimen met lichamelijke klachten?