Fysieke belastbaarheidstraining compleet

Fysieke belastbaarheidstraining compleet

Productbeschrijving

De training omvat een programma met een doorlooptijd van 12 weken, waarbij betrokken medewerker wordt begeleid in het verbeteren van de functiespecifieke lichamelijke belastbaarheid.

Doel

Het dusdanig trainen van de fysieke belastbaarheid dat de werknemer in staat is én zich in staat voelt de werkzaamheden te hervatten / te blijven uitvoeren. Dit door middel van:

  • Verhogen van de fysieke algemene en werkspecifieke belastbaarheid
  • ​Het trainen van gezond houdings- en bewegingsgedrag
  • Trainen van het houdings- en bewegingsgevoel

Inhoud

  • Het uitvoeren van een belastbaarheidonderzoek in relatie tot het werk en de algemene belastbaarheid, de individuele nulmeting
  • ​Tijdgebonden trainingsprogramma ter vergroting van de lokale, algemene en (taak)specifieke belastbaarheid
  • ​Het uitvoeren van een tussentijdse evaluatietest, de individuele tussenmeting
  • ​Het uitvoeren van een evaluatietest van de behaalde resultaten, de individuele eindmeting
  • ​Verslaglegging nul-, tussen- en eindmeting
  • ​Uitvoeren van een werkplekonderzoek inclusief rapportage